Inspecties
NEN 1010

NEN 1010 inspectie door Van Eck

U heeft net een nieuw pand laten bouwen, maar is de elektrische installatie wel volgens de nu geldende norm geïnstalleerd? Om hier zeker van te zijn laat u een NEN 1010 inspectie uitvoeren. U kunt daarvoor terecht bij ‘Van Eck’.

Wat is NEN 1010?

NEN 1010 is de norm die de eisen voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties bevat. Ook het uitbreiden en aanpassen van elektrische installaties valt hieronder. De woning- en utiliteitsbouw en de industrie vallen onder het toepassingsgebied van de NEN 1010.

De eerste keer dat de norm verscheen was in 1940. Hij hete destijds de N1010. In 1962 kwam de volgende versie die de naam NEN 1010 mee kreeg. Sindsdien is de norm een aantal keren aangepast en gemoderniseerd.

Wettelijke eisen

Een elektrische installatie moet bij oplevering voldoen aan de NEN 1010. Dit is wettelijk vastgelegd in het Bouwbesluit. De inspectie (deel 6) is daarentegen niet verplicht volgens het Bouwbesluit.

Om twee belangrijke redenen adviseren wij u toch om een NEN 1010 inspectie uit te laten voeren:

  • Met een NEN 1010 inspectie en het bijbehorende rapport heeft u het bewijs dat uw Elektrische installatie daadwerkelijk volgens de wettelijke eisen is aangelegd.
  • U bent als werkgever verplicht de veiligheid van uw medewerkers te borgen (ARBO-wetgeving). Dit geldt ook voor de nieuwe elektrische installatie. Met het NEN 1010 rapport kunt u aantonen dat dit ook zo is.

Werkwijze bij inspectie van uw elektrische installatie

Wanneer wij uw elektrische installatie inspecteren conform de NEN 1010 wordt hij visueel gecontroleerd en worden er diverse metingen verricht. Al deze gegevens komen in het inspectierapport te staan die u voorafgaand aan de oplevering ontvangt. In dit rapport zal vermeld worden of de elektrische installatie wel of niet voldoet aan de wettelijke eisen uit de NEN 1010.

Over Van Eck

‘Van Eck’ is de installateur met een totaal concept voor advies, ontwerp, installatie en onderhoud. Wij hebben meer dan 100 jaar ervaring en staan bekend om kwaliteit en innovatieve toepassingen in allerlei sectoren. Een toonaangevend installatiebedrijf zowel voor vakkundige aanleg van nieuwe (elektrotechnische) installaties als renovatie van bestaande.

Kwaliteit, innovatie en veelzijdigheid in elektrotechniek, telematica en beveiliging.